Wczytywanie...

Blog


Założenie działalności gospodarczej i rozliczanie się w Polsce przez osoby z Ukrainy

21-04-2024

Polska stała się jednym z głównych miejsc schronienia ludności z Ukrainy. Obywatele znaleźli w naszym kraju nie tylko bezpieczeństwo, ale i możliwości do rozpoczynania nowego życia, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wzmożony napływ uchodźców z Ukrainy, który wyniósł ponad 13,8 miliona osób od lutego 2022 do sierpnia 2023 roku, przyczynił się do zwiększenia liczby Ukraińców podejmujących pracę zawodową oraz zakładających własne firmy w Polsce.

Założenie działalności gospodarczej przez Ukraińców

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdy obcokrajowiec, w tym obywatel Ukrainy, może założyć firmę w Polsce. Proces ten został znacznie uproszczony dzięki specjalnym regulacjom wprowadzonym w odpowiedzi na kryzys wywołany konfliktem na Ukrainie.

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym umożliwia im rozpoczynanie działalności gospodarczej na tych samych warunkach, co obywatelom Polski. Kluczowe wymogi, takie jak legalny pobyt i posiadanie numeru PESEL, są niezbędne do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Wiele Ukraińców decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą, która może być zarejestrowana przez internet za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ten typ działalności jest szczególnie atrakcyjny z uwagi na prostotę rejestracji i możliwość prowadzenia biznesu w różnych sektorach gospodarki. Możliwości te, wspierane przez specjalistyczne platformy online oraz doradztwo księgowe w naszym biurze rachunkowym KrakTax Kraków, umożliwiają Ukraińcom sprawną adaptację i rozwój zawodowy w nowym kraju.

Polska nie tylko zapewnia schronienie dla uchodźców z Ukrainy, ale również otwiera przed nimi perspektywy ekonomiczne poprzez umożliwienie zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw na lokalnym rynku. Wpływa to pozytywnie na integrację społeczną oraz wzmacnia polską gospodarkę poprzez nowe inicjatywy biznesowe.

Pomoc księgowa dla osób z Ukrainy

W kontekście wsparcia dla Ukraińców zakładających działalność gospodarczą w Polsce, warto wspomnieć, że nasze biuro KrakTax oferuje pomoc w założeniu działalności gospodarczej. Nasza profesjonalna kadra księgowych dostarcza specjalistyczne usługi księgowe, które mogą być kluczowe dla nowo powstałych firm, szczególnie w początkowej fazie ich funkcjonowania. Pomoc obejmuje zarówno rejestrację firmy, jak i wsparcie w bieżącym prowadzeniu księgowości, co jest nieocenione dla osób, które mogą nie być jeszcze w pełni zaznajomione z polskimi przepisami podatkowymi i biznesowymi.